Båtförsäkring

Båtförsäkring

Denna sidan säljer inte en båtförsäkring och förmedlar inte heller båtförsäkringar utan hjälper dig som båtägare att förstå försäkringsdjungeln. Du hittar även tabeller med jämförelse på båtförsäkringar mellan alla större försäkringsbolag så att du får en indikation på vad som ingår och hur mycket kostnaden för en båtförsäkring kan variera.

En båtförsäkring säljs normalt som en helförsäkring och då omfattar båtförsäkringen flera olika försäkringsdelar. Delarna i en båtförsäkring liknar bilförsäkringens delar.

 • Ansvarsskyddet i båtförsäkringen motsvarar bilförsäkringens trafikförsäkring.
 • Båtförsäkringens Egendomsskydd motsvarar bilförsäkringens halvförsäkring.
 • Sjöskada i försäkringen av båten är motsvarigheten till bilens helförsäkring.

De vanligaste är att köpa en båtförsäkring motsvarande bilens helförsäkring eftersom båtolyckor regleras via skadeståndslagen och kan bli mycket kostsamma om man står utan en fullgod båtförsäkring.

Ingående delar i båtförsäkringen

Ingående delar i båtförsäkringen

I en båtförsäkring ingår flera delar som är viktiga att känna till så att man kan värdera hur viktig just denna del är för mig.

Ansvarsskydd

Avsvarsskyddet i en båtförsäkring är mycket mer omfattande jämfört med en bilförsäkring och kan täcka så mycket som 30 miljoner kronor. Denna del i båtförsäkringen ersätter skada på tredje parts egendom eller på personer ifall det skulle visa sig att du är ansvarig.

Det är den som är ägare, brukare eller förare av båten som blir den som är ansvarsskyldigt. Ansvarsskydd i båtförsäkringen gäller generellt med det finns dock undantag som t.ex. om du medvetet orsakat skada eller om skadan sker i samband med att du utför en brottslig handling.

Brandskada

Brandskadedelen i båtförsäkringen är vad den låter som och täcker normalt blixtnedslag, en explosion ombord eller om elden har kommit lös av annan anledning.

Stöld- & skadegörelseförsäkring

Ifall din båt, motor eller andra båttillbehör utsätts för stöld eller skadegörelse är det denna del av båtförsäkringen som bekostad din skada. Stöld- & skadegörelseförsäkring ger ersättning vid stöld och stöldförsök, skadegörelse av tredje man samt annat tillgreppsbrott än stöld.

För att båtförsäkringen ska gälla vid t.ex. stöld finns det krav på aktsamhet Ersättningsbeloppet kan sänkas ifall det skulle visa sig att ägaren varit oaktsam.

Räddning

Räddningsförsäkring ingår i de flesta båtförsäkringar och innebär att man erhåller räddningshjälp vid t.ex. sjöskada och starthjälp men även bogsering eller bärgning till näraliggande båtvarv.

Rättsskydd

Rättsskydd i Båtförsäkring

Rättsskyddet i båtförsäkringen innebär att du får ekonomiskt stöd om du behöver driva civilrättsprocess mot en annan part. Eftersom det är skadeståndslagen som gäller på sjön så att detta betydligt mer vanligt än jämfört med vägtrafik.

Rättsskyddet är oftast på 130 000 kr eller mer och detta kan låta mycket men en rättsprocess överstiger snabbt över dessa kostnader. Självrisken är ofta en procentuell del av rättsskyddet.

Uppläggning- & transportförsäkring

Båtförsäkringens Uppläggning- & Transportdel innebär att du får ersättning om båten skadas vid t.ex. lyft, transport eller vid uppställning. Ersättningen ges endast om skadan orsakas direkt av någon hastigt uppkommen och oförutsedd händelse.

De skador som brukar uppstå är t.ex. vid sjösättning eller torrsättning samt av- och påriggning. Detta kan vara att det blir felfunktion på kranen eller lyftanordningen så båten skadas. Denna del ab båtförsäkringen täcker också transport på land eller om båten transporteras på ett större fartyg.

Sjöskada

Sjöskadedelen av båtförsäkringen är kanske den del som utnyttjas oftast eftersom kostnaden kan bli hög och det är att råka ut för en skada på båten som försäkringen gäller för.

Denna del av båtförsäkringen täcker till exempel:

Sjöskada
 • Grundstötning
 • Sammanstötning eller kollision
 • Sjunkning
 • Strandning
 • Kantring
 • Läckage i skrov eller genomföringar
 • Skador på rutor
 • Skador på segel

Tänk på att denna del av båtförsäkring endast täcker när båten ligger i vattnet.

Olycksfallsskada - Personskada & Sakskada

Denna den i båtförsäkringen ersätter kostnader olycksfallsskador där båten är inblandad. Dessa kostnader kan vara relaterade till sakskador eller till personskador så som läkarvård, ersättning för sjukskrivning samt invaliditet. Bårförsäkringen gäller då både för båtförare och båtens passagerare.

Försäkrad egendom

I båtförsäkringen täcker ibland försäkrad egendom vilken innebär att skador på lös egendom som är fastsatt eller finns i båten är försäkrade. Det som båtförsäkringarna täcker varierar en hel del mellan försäkringsbolagen men kan vara saker som:

Båten är försäkrad egendom
 • Masten
 • Riggen
 • Segel
 • Rundbult
 • Durkar
 • Kapell
 • Motor
 • Flytvästar
 • Släpjolle med motor
 • Livflotte
 • Elektroniska navigationsinstrument som GPS
 • VHF-radio
 • Övrig elektronisk utrustning om de är fast monterade

Krisförsäkring

Krisförsäkringen ger er ersättning för besök och behandling hos terapeut eller psykolog efter att ni fått en skada på båten där båtförsäkringen behövt utnyttjats.

Maskinskydd (utifrån)

Skada på motor, inkl. drev och backslag, pga. t.ex. grundstötning.

Maskinskydd (inifrån)

Skada på motor, inkl. drev och backslag, t.ex. motorn skär. Gäller för motor som är högst 12 år.


Allt viktigt om båtkapell

Här hittar du mer intressant fakta och viktigt information om båtkapell men också en del kul och lustigt om båtöverdrag, båtkapell och båtpresenningar.Meny - Båtkapell
Till förstasidan på www.batkapell.comHögst upp på sidan om båtkapellLängst ned på sidan om båtkapell
SverigeSy båtkapellKapellmakareNyheter